ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT

Мэдээллийн булан

Огноо Агуулга Төрөл Хавсралт
19.01.21 ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС “ГААЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ”-Д НЭВТРЭХ КОД АВАХ ЗӨВЛӨМЖ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС “ГААЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ”-Д НЭВТРЭХ КОД АВАХ ЗӨВЛӨМЖ

Хууль тогтоомж ГААЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ
18.09.17 БНХАУ Хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль

Албан бус орчуулга

Хууль тогтоомж БНХАУ Хүнсний аюулгүй байдлын тухай
18.09.17 БНХАУ ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Албан бус орчуулга

Хууль тогтоомж Гаалийн тухай хууль
18.11.07 Бизнес хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг ААН-ийн жагсаалт

Манай төсөлд бүртгүүлсэн бизнес хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг  ААН жагсаалт 

Судалгаа Бизнес хөгжлийн үйлчилгээ
18.09.17 ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЛИЙН ХОЛБООСУУД

Жижиг дунд үйлдвэрлэгч эрхлэгчдэд хэрэгцээт мэдээллээ олоход туслана. 

Судалгаа Хэрэгцээт мэдээллийн холбоос
18.09.10 Япон улсын ноолууран хувцасны зах зээлийн судалгаа

Япон улсын ноолууран хувцасны зах зээлийн судалгаа

Судалгаа Япон улсын ноолууран хувцасны зах зээлийн судалгаа
18.09.10 БНСУ-ын ноос, ноолуурын зах зээлийн судалгаа

БНСУ-ын ноос, ноолуурын зах зээлийн судалгаа

Судалгаа БНСУ-ын ноос, ноолуурын зах зээлийн судалгаа
18.09.10 БНХАУ-ын ноос, ноолуурын зах зээлийн судалгаа

БНХАУ-ын ноос, ноолуурын зах зээлийн судалгаа

Судалгаа БНХАУ-ын ноос, ноолуурын зах зээлийн судалгаа