ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
ТӨСЛИЙН ЗАР
“ЯПОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛД НЭВТРЭХ БОЛОМЖ” СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

17.10.05

“ЯПОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛД НЭВТРЭХ БОЛОМЖ”СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА


"Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 4" сургалтад урьж байна.

17.09.19

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ний өдөр 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.


MMCG APRC 2017

17.09.15

Ази, Номхон далайн зах зээлийн судалгааны байгууллагуудын IX чуулган Монгол улсад анх удаа зохион байгуулагдах гэж байна.


Санхүүгийн дэмжлэг олгох багийн Бизнесийн шинжээчийн ажлын зар

17.08.15"Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал" сургалтад урьж байна.

17.08.14

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2017 оны 8 дугаар сарын 25-ний өдөр 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.


Зах зээлийн судалгаа гүйцэтгэх дотоод зөвлөхийн ажлын зар

17.08.11

EXPORT DEVELOPMENT PROJECT


Санхүүгийн дэмжлэг олгох багийн Бизнесийн шинжээчийн ажлын зар

17.08.11

EXPORT DEVELOPMENT PROJECT


"Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал" сургалтад урьж байна.

17.07.18

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2017 оны 7 дугаар сарын 26-ний өдөр 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА