ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
ТӨСЛИЙН ЗАР
“ХЯТАДЫН ЗАХ ЗЭЭЛД БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЭКСПОРТЛОХ, ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТЭД АНХААРАХ АСУУДЛУУД” СУРГАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА

Дуусах огноо: 18.06.14   09:00:00

Зарласан огноо: 18.06.11

Гаалийн зөвлөх, зуучлагчдын холбоо, Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төсөлтэй хамтран “Хятадын зах зээлд бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлох, гаалийн бүрдүүлэлтэд анхаарах асуудлууд” 2 өдрийн сургалтыг 2018 оны 6 сарын 13-14-ний өдөр зохион байгуулах тул БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ, ЭКСПОРТЛОГЧДЫГ урьж байна. Сургалтад оролцогчдын тоо хязгаартай тул оролцох хүсэлтээ энд дарж бүртгүүлнэ үү. Хөтөлбөр гэсэн хэсгээс сургалтын хөтөлбөр үзнэ үү.


EDP/CS/05  Экспортыг дэмжих төслийн сургалтын бүрэлдэхүүн хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 18.06.14   17:00:00

Зарласан огноо: 18.06.04

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTERES. Mongolia has received a Credit from the International Development Association (IDA) for an Export Development Project (EDP). The project will provide a range of support services to the Mongolian SMEs in the non-mining sectors that are already exporting or are planning export activities.


"ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРҮҮДИЙГ АШИГЛАН ЭКСПОРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖУУД” СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Дуусах огноо: 18.05.18   17:00:00

Зарласан огноо: 18.05.11

МҮХАҮТ, Гадаад Харилцааны Яам, Дэлхийн банкны “Экспортыг дэмжих төсөл”-өөс Энэтхэг улсын “Дэлхийн худалдааны байгууллагын Судалгааны Төв”-тэй хамтран “Дэлхийн худалдааны байгууллагын хэлэлцээрүүдийг ашиглан экспортыг нэмэгдүүлэх боломжууд“ 3 өдрийн сургалтыг зохион байгуулах гэж байна.


EDP/21/CS/014 Цахим сургалтын хөтөлбөр (Модуль 7: Монгол Улсын татварын орчин) боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 18.05.23   17:00:00

Зарласан огноо: 18.05.09

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST. Mongolia has received a Credit from the International Development Association (IDA) for an Export Development Project (EDP). The project will provide a range of support services to the Mongolian SMEs in the non-mining sectors that are already exporting or are planning export activities.


EDP/21/CS/013 Цахим сургалтын хөтөлбөр (Модуль 6: Олон Улсын худалдаа, худалдааны гэрээ хэлэлцээр) боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 18.05.23   17:00:00

Зарласан огноо: 18.05.09

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST. Mongolia has received a Credit from the International Development Association (IDA) for an Export Development Project (EDP). The project will provide a range of support services to the Mongolian SMEs in the non-mining sectors that are already exporting or are planning export activities.


EDP/21/CS/012 Цахим сургалтын хөтөлбөр (Модуль 5: Олон Улсын тээврийн үйлчилгээ) боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 18.05.23   17:00:00

Зарласан огноо: 18.05.09

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST. Mongolia has received a Credit from the International Development Association (IDA) for an Export Development Project (EDP). The project will provide a range of support services to the Mongolian SMEs in the non-mining sectors that are already exporting or are planning export activities.


EDP/21/CS/011 Цахим сургалтын хөтөлбөр (Модуль 4: Олон улсын худалдааны Инкотермс нөхцөлийн тухай) боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 18.05.23   17:00:00

Зарласан огноо: 18.05.09

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST. Mongolia has received a Credit from the International Development Association (IDA) for an Export Development Project (EDP). The project will provide a range of support services to the Mongolian SMEs in the non-mining sectors that are already exporting or are planning export activities.


EDP/21/CS/010 Цахим сургалтын хөтөлбөр (Модуль 3: Экспортын баримт бичиг) боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 18.05.23   17:00:00

Зарласан огноо: 18.05.09

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST. Mongolia has received a Credit from the International Development Association (IDA) for an Export Development Project (EDP). The project will provide a range of support services to the Mongolian SMEs in the non-mining sectors that are already exporting or are planning export activities.ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА