ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
ТӨСЛИЙН ЗАР
EDP/2.1/CS/007  Экспортыг дэмжих төслийн сургалтын бүрэлдэхүүн хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 18.03.14   11:00:00

Зарласан огноо: 18.03.06

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST. Mongolia has received a Credit from the International Development Association (IDA) for an Export Development Project (EDP). The project will provide a range of support services to the Mongolian SMEs in the non-mining sectors that are already exporting or are planning export activities.


"Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 9" сургалтад урьж байна

Дуусах огноо: 18.04.16  

Зарласан огноо: 18.04.09

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2018 оны 04 дугаар сарын 16-ны өдөр 14:00-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.


Байгаль орчин-нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний дотоод зөвлөх

Дуусах огноо: 18.04.18   17:00:00

Зарласан огноо: 18.04.06

VACANCY NOTICE FOR NATIONAL CONSULTANT ON ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT ISSUES


"Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 8" сургалтад урьж байна.

Дуусах огноо: 18.03.26  

Зарласан огноо: 18.03.26

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.


"Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 7" сургалтад урьж байна.

Дуусах огноо: 18.02.28   09:00:00

Зарласан огноо: 18.02.12

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр 14:00-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.


ГАДААД ХУДАЛДААНЫ АНХАН ШАТНЫ 4, 8 ЦАГИЙН СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Дуусах огноо: 18.02.02   10:00:00

Зарласан огноо: 18.01.29

Аж ахуйн нэгжүүдийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор гадаад худалдааны анхан шатны мэдлэг олгох 4 ба 8 цагийн сургалтад урьж байна. Сургалтад оролцогчдын тоо хязгаартай тул оролцох хүсэлтээ энд дарж бүртгүүлнэ үү. Хөтөлбөр гэсэн хэсгээс сургалтын хөтөлбөр үзнэ үү.


"ЭКСПОРТЫН ЧАДАМЖ" СЭДЭВТ 4 ЦАГИЙН СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.

Дуусах огноо: 18.01.22   10:00:00

Зарласан огноо: 18.01.18

Уул уурхайн бус салбарын жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүдэд гадаад худалдааны анхан шатны мэдлэг олгох 4 цагийн сургалт 2018 оны 1 сарын 22-ны Даваа гарагийн 10 цаг 00 минутад эхлэх тул сургалтад  урьж байна.


ЭКСПОРТЫН СТРАТЕГИ СЭДЭВТ 8 ЦАГИЙН СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.

Дуусах огноо: 18.01.17   09:30:00

Зарласан огноо: 18.01.15

Уул уурхайн бус салбарын жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүдэд гадаад худалдааны анхан шатны мэдлэг олгох Экспортын стратеги сэдэвт 8 цагийн сургалт 2018 оны 1 сарын 18-ны Пүрэв гарагт  9 цаг 30 минутаас эхлэх тул сургалтад оролцохыг  урьж байна.ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА