ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
ТӨСЛИЙН ЗАР
EDP/21/CS/009 Цахим сургалтын хөтөлбөр (Модуль 2: Экспортын менежмент боловсруулах) дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 18.05.23   17:00:00

Зарласан огноо: 18.05.09

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST. Mongolia has received a Credit from the International Development Association (IDA) for an Export Development Project (EDP). The project will provide a range of support services to the Mongolian SMEs in the non-mining sectors that are already exporting or are planning export activities.


EDP/21/CS/008 Цахим сургалтын хөтөлбөр (Модуль 1: Экспортын үе шат) боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дуусах огноо: 18.05.23   17:00:00

Зарласан огноо: 18.05.09

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST. Mongolia has received a Credit from the International Development Association (IDA) for an Export Development Project (EDP). The project will provide a range of support services to the Mongolian SMEs in the non-mining sectors that are already exporting or are planning export activities.


"Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал -10" сургалтад урьж байна

Дуусах огноо: 18.05.11  

Зарласан огноо: 18.05.02

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2018 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдөр 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.


Бизнес хөгжлийн шинжээчийн ажлын байрны зар

Дуусах огноо: 18.04.25   17:00:00

Зарласан огноо: 18.04.11

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST. The Government of Mongolia has received a credit from the International Development Association toward the cost of the Export Development Project, and it intends to support Mongolian small and medium size firms (SMEs) in the non-mining sectors to strengthen their export capabilities and expand access to export markets.


Экспортыг дэмжих төслийн сургалтын бүрэлдэхүүн хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 18.04.25   17:00:00

Зарласан огноо: 18.04.12

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTERES. Mongolia has received a Credit from the International Development Association (IDA) for an Export Development Project (EDP). The project will provide a range of support services to the Mongolian SMEs in the non-mining sectors that are already exporting or are planning export activities.


EDP/2.1/CS/007  Экспортыг дэмжих төслийн сургалтын бүрэлдэхүүн хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 18.03.14   11:00:00

Зарласан огноо: 18.03.06

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST. Mongolia has received a Credit from the International Development Association (IDA) for an Export Development Project (EDP). The project will provide a range of support services to the Mongolian SMEs in the non-mining sectors that are already exporting or are planning export activities.


"Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 9" сургалтад урьж байна

Дуусах огноо: 18.04.16  

Зарласан огноо: 18.04.09

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2018 оны 04 дугаар сарын 16-ны өдөр 14:00-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.


Байгаль орчин-нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний дотоод зөвлөх

Дуусах огноо: 18.04.18   17:00:00

Зарласан огноо: 18.04.06

VACANCY NOTICE FOR NATIONAL CONSULTANT ON ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT ISSUESХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА