ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
ТӨСЛИЙН ЗАР
Дугаар 2: Cанхүүгийн дэмжлэг олгох багийн туслах ажилтаны ажлын зар /2017 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Өдрийн сонинд хэвлэгдсэн зарыг байршуулав/

17.04.24

 


Монголын Ноос, Ноолуурын Холбоо, холбоодын гишүүд, ААН-үүдийг "Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах сургалтад урьж байна.

17.04.21

Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг-ийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга- сургалтыг мэргэжлийн холбоодод зориулан зохион байгуулж байна.


"Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах сургалт

17.04.18

Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх “Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг”-ийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга- сургалтыг мэргэжлийн холбоодод зориулан зохион байгуулж байна.


Санхүүгийн дэмжлэг олгох багийн зохицуулагч Олон Улсын зөвлөхийн ажлын зар

17.04.14"Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах сургалтад урьж байна.

17.04.10

Сангийн яам, Дэлхийн банкны "Экспортыг дэмжих төсөл"-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг 2-ын хүрээнд хэрэгжүүлэх "Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах  сургалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Баасан гарагт 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА