ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
ТӨСЛИЙН ЗАР
"Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 4" сургалтад урьж байна.

Дуусах огноо: 17.10.13  

Зарласан огноо: 17.10.05

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ний өдөр 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.


MMCG APRC 2017

Дуусах огноо: 01.01.01  

Зарласан огноо: 01.01.01

Ази, Номхон далайн зах зээлийн судалгааны байгууллагуудын IX чуулган Монгол улсад анх удаа зохион байгуулагдах гэж байна.


Санхүүгийн дэмжлэг олгох багийн Бизнесийн шинжээчийн ажлын зар

Дуусах огноо: 17.08.30   17:00:00

Зарласан огноо: 17.08.15"Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал" сургалтад урьж байна.

Дуусах огноо: 17.08.25  

Зарласан огноо: 17.08.25

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2017 оны 8 дугаар сарын 25-ний өдөр 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.


Зах зээлийн судалгаа гүйцэтгэх дотоод зөвлөхийн ажлын зар

Дуусах огноо: 17.08.21   17:00:00

Зарласан огноо: 17.08.11

EXPORT DEVELOPMENT PROJECT


Санхүүгийн дэмжлэг олгох багийн Бизнесийн шинжээчийн ажлын зар

Дуусах огноо: 17.08.21   17:00:00

Зарласан огноо: 17.08.11

EXPORT DEVELOPMENT PROJECT


"Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал" сургалтад урьж байна.

Дуусах огноо: 17.07.26  

Зарласан огноо: 17.07.18

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2017 оны 7 дугаар сарын 26-ний өдөр 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.


EDP/3/CS/0003  Экспортыг дэмжих төслийн хэрэгжилтийг бүртгэх, хянах, тайлагнах зорилго бүхий Вэбд суурилсан мэдээллийн систем боловсруулах дотоод зөвлөх үйлчилгээний ажлын зар

Дуусах огноо: 17.07.19   12:00:00

Зарласан огноо: 17.06.27
ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА