ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
ТӨСЛИЙН ЗАР
ДЭЛХИЙН БАНКНЫ “ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА УУЛЗАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Дуусах огноо: 17.05.05   15:00:00

Зарласан огноо: 17.04.29

Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж байгаа Экспортыг дэмжих төслийн танилцуулга уулзалтыг Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, МҮХАҮТ-тай хамтран зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын бизнес эрхлэгч Та бүгдийг Бизнес уулзалтад урьж байна.


Уул уурхайн бус салбарт бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг "Экспортыг дэмжих төсөл"-ийн танилцуулга-сургалтад урьж байна

Дуусах огноо: 17.05.02   15:00:00

Зарласан огноо: 17.04.29

Уул уурхайн бус салбарт бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг "Экспортыг дэмжих төсөл"-ийн танилцуулга-сургалтад урьж байна. Сургалт үнэ төлбөргүй.


Монголын Хүнсчдийн холбоо, холбооны гишүүд, ААН-үүдийг "Экспортыг дэмжих төсөл"-ийн танилцуулах сургалтад урьж байна

Дуусах огноо: 17.04.27   09:00:00

Зарласан огноо: 17.04.24

Монголын Хүнсчдийн Холбоо, холбооны гишүүд, ААН-үүдэд "Экспортыг дэмжих төсөл"-ийн танилцуулга, төслийн хүрээнд хэрэгжих санхүүгийн дэмжлэгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх зорилгоор 2017 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулах сургалтад урьж байна.


Монголын Арьс ширний үйлдвэрийн холбоо, холбооны гишүүд, ААН-үүдийг "Экспортыг дэмжих төсөл"-ийн танилцуулах сургалтад урьж байна

Дуусах огноо: 17.04.26   14:00:00

Зарласан огноо: 17.04.24

Монголын Арьс ширний үйлдвэрийн холбоо, холбооны гишүүд, ААН-үүдэд Экспортыг дэмжих төслийн тухай танилцуулга хийх, санхүүгийн дэмжлэгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх сургалт 2017 оны 4 сарын 26-нд Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн байранд болох тул Та бүгдийг урьж байна.

Сургалтад оролцох хүсэлтээ энд дарж бүртгүүлнэ үү.


Дугаар 2: Cанхүүгийн дэмжлэг олгох багийн туслах ажилтаны ажлын зар /2017 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Өдрийн сонинд хэвлэгдсэн зарыг байршуулав/

Дуусах огноо: 17.04.25   17:00:00

Зарласан огноо: 17.04.18

 


Монголын Ноос, Ноолуурын Холбоо, холбоодын гишүүд, ААН-үүдийг "Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах сургалтад урьж байна.

Дуусах огноо: 17.04.25  

Зарласан огноо: 17.04.21

Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг-ийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга- сургалтыг мэргэжлийн холбоодод зориулан зохион байгуулж байна.


"Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах сургалт

Дуусах огноо: 17.04.20  

Зарласан огноо: 17.04.18

Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх “Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг”-ийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга- сургалтыг мэргэжлийн холбоодод зориулан зохион байгуулж байна.


Санхүүгийн дэмжлэг олгох багийн зохицуулагч Олон Улсын зөвлөхийн ажлын зар

Дуусах огноо: 17.04.26   18:00:00

Зарласан огноо: 17.04.14
ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА