ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
ТӨСЛИЙН ЗАР
Монголын Арьс ширний үйлдвэрийн холбоо, холбооны гишүүд, ААН-үүдийг "Экспортыг дэмжих төсөл"-ийн танилцуулах сургалтад урьж байна

Дуусах огноо: 17.04.26   14:00:00

Зарласан огноо: 17.04.24

Монголын Арьс ширний үйлдвэрийн холбоо, холбооны гишүүд, ААН-үүдэд Экспортыг дэмжих төслийн тухай танилцуулга хийх, санхүүгийн дэмжлэгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх сургалт 2017 оны 4 сарын 26-нд Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн байранд болох тул Та бүгдийг урьж байна.

Сургалтад оролцох хүсэлтээ энд дарж бүртгүүлнэ үү.


Дугаар 2: Cанхүүгийн дэмжлэг олгох багийн туслах ажилтаны ажлын зар /2017 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Өдрийн сонинд хэвлэгдсэн зарыг байршуулав/

Дуусах огноо: 17.04.25   17:00:00

Зарласан огноо: 17.04.18

 


Монголын Ноос, Ноолуурын Холбоо, холбоодын гишүүд, ААН-үүдийг "Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах сургалтад урьж байна.

Дуусах огноо: 17.04.25  

Зарласан огноо: 17.04.21

Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг-ийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга- сургалтыг мэргэжлийн холбоодод зориулан зохион байгуулж байна.


"Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах сургалт

Дуусах огноо: 17.04.20  

Зарласан огноо: 17.04.18

Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх “Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг”-ийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга- сургалтыг мэргэжлийн холбоодод зориулан зохион байгуулж байна.


Санхүүгийн дэмжлэг олгох багийн зохицуулагч Олон Улсын зөвлөхийн ажлын зар

Дуусах огноо: 17.04.26   18:00:00

Зарласан огноо: 17.04.14"Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах сургалтад урьж байна.

Дуусах огноо: 17.04.14  

Зарласан огноо: 17.04.10

Сангийн яам, Дэлхийн банкны "Экспортыг дэмжих төсөл"-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг 2-ын хүрээнд хэрэгжүүлэх "Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах  сургалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Баасан гарагт 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА