ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
ХЯТАД УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛД БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЭКСПОРТЛОХОД ГАРАХ ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ НЬ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

18.06.29


Аж үйлдвэрийн үндэсний зөвлөлөөс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Экспортыг дэмжих төсөл Гаалийн ерөнхий газар, Гаалийн зөвлөх, зуучлагчдын холбоо (ТББ)-той, Замын-Үүд дэх Гаалийн газартай хамтран "ХЯТАД УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛД БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЭКСПОРТЛОХОД ГАРАХ ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ НЬ” сэдэвт сургалтыг Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд зохион байгуулав.


Сургалтад Замын-үүд хилийн боомтоор хөдөө аж ахуйн түүхий эд, нэмүү өртөг шингэсэн бэлэн бүтээгдэхүүн, тухайлбал, ноос ноолууран, арьс ширэн, мод модон бүтээгдэхүүний экспорт эрхэлдэг жижиг, дунд аж ахуй нэгжүүд, Замын-үүд сумын Баялаг бүтээгчдийн холбоо, Сайншанд сумын жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч зэрэг 50 гаруй оролцогчид хамрагдлаа. 
Сургалтаар Экспортыг дэмжих төслийн зорилго, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үйл ажиллагаа, төслийн явц, үр дүнгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийж, аж ахуйн нэгжүүдтэй ярилцлага зохион байгуулав.


Төслийн хүрээнд олгож байгаа Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах боломж, зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагаа, Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалын талаар мэдээлэл хийж, төслийн хэвлэмэл танилцуулга, гарын авлагаар хангалаа.
Сургалтад Гаалийн ерөнхий газрын Хэвлэл мэдээлэл, сургалт судалгааны төвийн Гаалийн улсын ахлах байцаагчид  "Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, аюулгүй байлгах" багц стандартыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа "Итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн хөтөлбөр”-ийн ач холбогдол, онцлог, давуу талуудын талаар нэгдсэн ойлголт өглөө.


Итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн хөтөлбөр гэдэг нь гаалийн байгууллага, гадаад худалдааны аюулгүй байдлыг хангах, худалдааг хөнгөвчлөх, гааль-бизнесийн түншлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор гадаад худалдаанд оролцогчдод тодорхой шалгуур тавьж, хангасан тохиолдолд тодорхой хөнгөлөлт үзүүлэх, харилцан итгэлцэлд суурилсан үйл ажиллагаа юм. Уг хөтөлбөрийн хэрэгжүүлснээр аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын өрсөлдөх чадвар дээшилж,  олон улсын түвшинд гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлд Монгол улсын нэр хүнд өсөж, гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх зэрэг ач холбогдолтой.


Гаалийн зөвлөх, зуучлагчдын холбооноос “Цахим худалдааны төрлийн ашиглан экспортыг нэмэгдүүлэх боломжууд”, “Цахим худалдааны давуу талууд, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр оролцогчдод илтгэл тавьж мэдээлэл хийлээ.
Сургалтын сэдэв, агуулга, танилцуулга, нь аж ахуйн нэгжүүдэд чухал ач холбогдолтой мэдээлэл боллоо гэж сургалтад оролцсон аж ахуйн нэгжүүд үнэлсэн байна.


                                                                         ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛМЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
МОНГОЛЫН НЭХМЭЛИЙН САЛБАРЫН АЖИЛТНУУДЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

18.09.19

Нэмүү өртөг шингэсэн ноос, ноолуурын сүлжмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдийн хүсэлтийн дагуу  Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслийн урилгаар Япон улсын Шима Сейки компанийн туршлагатай мэргэжилтэн-багш ноён Хонда Монгол улсад ажиллаж байна.

"ЭКСПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ 14" сургалт хийв

18.09.17

“Экспортыг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжиж буй санхүүгийн дэмжлэгийн үйл ажиллагааны хамгийн чухал баримт бичгийн нэг болох “Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө”-г боловсруулах аргачлалын сургалтыг 2018 оны 9 дүгээр сарын 14-ны өдөр үнэ төлбөргүй зохион байгуулж экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой 20 орчим аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл оролцлоо.

ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛӨӨС “БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ БА ХЭРЭГЦЭЭ” БИЗНЕС УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

18.09.14

Төслийн хүрээнд уул уурхайн бус салбарын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн экспортын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бизнес хөгжлийн үйлчилгээний эрэлт, нийлүүлэлтийг дэмжих, цаашид хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх  боломжийн талаар мэдээлэл солилцох зорилгоор Зөвлөх компаниудын бизнес уулзалтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгуулав.

ТӨСЛИЙН БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ШИНЖЭЭЧ О.БАТХИШИГИЙН ӨГСӨН ЯРИЛЦЛАГАТАЙ ТАНИЛЦАНА УУ.

18.09.11

1. Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд аж ахуйн нэгжүүдэд олгож буй Санхүүгийн дэмжлэгийн талаар товч танилцуулна уу?

“ЭКСПОРТЫН ӨДӨР” АРГА ХЭМЖЭЭГ ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

18.09.10

Экспортыг дэмжих төслөөс “Экспортын өдөр” арга хэмжээг 2018 оны 09 дүгээр сарын 7-ны өдөр зохион байгуулав. Арга хэмжээнд төслийн үр шим хүртгэгч, сургалт судалгаа, санхүүгийн дэмжлэгт хамтрагдсан, цаашид хамрагдах бүрэн боломжтой 70 гаруй ААН, байгууллагын ажилтнууд оролцов.

Экспортын өдөр арга хэмжээ нь 1) Төслийн хүрээнд зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнүүдийн чанар, хүртээмжийг оролцооны аргаар үнэлэх 2) гадаад худалдааны сургалт судалгаа, санхүүгийн дэмжлэгийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх шаардлагатай үйл ажиллагааны хэрэгцээг оролцож байгаа ААН-тэй хамтран тодорхойлох 3) Төслөөс зохион байгуулж байгаа төрөл бүрийн арга хэмжээг мэдээлэх 4) Экспортыг хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа бусад байгууллагын талаарх мэдээллийг экспортыг дэмжих төслийн нийлүүлэгч тал болох зөвлөх үйлчилгээ, тээвэр ложистик болон судалгааны байгууллагын мэдээллийг үндсэн эх үүсвэрээс нь олгох 5) Төслийн зүгээс цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээнүүдийг танилцуулах зорилготой байсан.

Арга хэмжээний хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгуулав. Үүнд:

1. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн сургалт, судалгаа, санхүүгийн дэмжлэгийн хэрэгжилтийг танилцуулав.

2. Нийт оролцогч ААН-ийн салбарын төлөөллийг харгалзан 1) Ноос, ноолуур 2) Хүнс 3) Мэдээлэл технологи, аялал жуулчлал 4) Бусад салбар болгон 4 хуваан жижиг бүлгийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. Бизнес шинжээчид чиглүүлэгчээр ажиллаж төслийн үр дүнг хэлэлцэн 1) Давуу тал 2) Анхаарах асуудал 3 ) Хэрэгцээ, хүсэлт, зөвлөмж гэсэн 3 асуудлаар санал бодлоо солилцов. Хэлэлцүүлгийн дараа ААН-ийн төлөөлөл салбар болгоны саналыг нэгтгэн арга хэмжээнд танилцуулсан. Энэ санал, хүсэлтүүдийг нэгтгэн цаашид төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхээр төслийн хамт олон төлөвлөж байна. Зарим асуудлыг Дэлхийн банк Сангийн яамны холбогдох удирдлагад танилцуулж саналыг авна.

3. Экспортын үйл ажиллагааны амжилт нь бодит судалгаа, түүн дээр үндэслэн гаргасан зөв шийдвэр бөгөөд  экспортын  амжилтын үндэс болох судалгаа, зөвлөх үйлчилгээ, тээвэр ложистикийн туршлагатай SICA ХХК-ны судлаач болон Олон улсын худалдааны төвийн ерөнхий менежер Эрдэнэжаргал нийт оролцогч нарт компанийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлууд, ААН-ийн анхаарах суудлууд, цаашид хийхээр төлөвлөж байгаа ажлуудаа танилцуулж туршлагаа хуваалцав.

Экспортыг дэмжих төсөл нь батлагдсан төлөвлөгөөний хүрээнд санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдаж гэрээ байгуулсан, сургалт, судалгаанд хамрагдсан төслийн үр шим хүртэгч ААН-ийг төслийн хугацаанд зохих дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулж арга хэмжээний үр дүнг оролцогч нараар үнэлүүлэхэд 85 хувь нь арга хэмжээг маш сайн зохион байгуулсан хэрэгтэй ашиг тустай арга хэмжээ болсон гэж дүгнэсэн байна. Та бүхнийг арга хэмжээний үеэр хийсэн видео бичлэг, зураг, танилцуулах материалтай танилцахыг урьж байна.


ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ

;

АЗИ НОМХОН ДАЛАЙН БҮС НУТГИЙН БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЧУУЛГАНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧДӨД ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТАНИЛЦУУЛАВ

18.09.10

Бусад мэдээ »