ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
САНГИЙН ЯАМНЫ ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ ТАВАН ТӨРЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛНЭ

18.04.05

Сангийн яамны Экспортыг дэмжих төслөөс уул уурхайн бус салбарын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох шаардлага нь юу вэ? Ямар үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж байгаа талаар яриагаа эхлэх үү?

МОНГОЛЫН ХУДАЛДАА АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНХИМЫН ОРХОН АЙМГИЙН САЛБАР ТАНХИМЫН ХҮСЭЛТЭЭР ОРХОН АЙМГИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛАВ.

18.04.03

Экспортыг дэмжих төслийн ажилтнууд 3 дугаар сарын 29-30-ны өдрүүдэд Орхон аймагт ажиллаж Экспортыг дэмжих төслийн зорилго, төслийн дэд бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг танилцуулав. 

ДЭЛХИЙН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН ХОЛБООНЫ ОЛОН УЛСЫН СЕРТИФИКАТТАЙ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

18.04.03

Монголын Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбооны захиалгаар Дэлхийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбооны сургагч багшийг урьж сургалт зохион байгуулав.

ТӨСЛИЙН БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ШИНЖЭЭЧ Б.НЯМСҮРЭН БЛҮҮМБЕРГ ТЕЛЕВИЗЭД ЯРИЛЦЛАГА ӨГЛӨӨ

18.04.02


БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ШИНЖЭЭЧ Э.ЦОГБАЯРЫН REDHERO СЭТГҮҮЛД ӨГСӨН ЯРИЛЦЛАГААС

18.03.30

Энэ удаагийн ярилцлагын буландаа Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслийн Бизнес хөгжлийн шинжээч Э.Цогбаярыг урьж тус төслийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХ ШИЙДВЭР ГАРГАЛАА 03/2018

18.03.29

2018 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдөр Үнэлгээний зөвлөлийн ээлжит хурал болж Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө ирүүлсэн таван аж ахуйн нэгжийн төлөвлөгөөг хэлэлцэж Сангийн яаманд танилцуулахаар боллоо. Төслийн Санхүүгийн дэмжлэгийн баг аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийж, сайжруулах арга зүйн зөвлөгөө өгч, шаардлага хангасан  төлөвлөгөөг Үнэлгээний багт танилцуулснаар жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн дэмжлэг олгохоор болов. 

ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН БАГ ТӨВ АЙМАГТ АЖИЛЛАВ

18.03.29

Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас 3 сарын 26-ны өдөр зохион байгуулсан  “Төв аймгийн үр тариа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн зөвлөлдөх уулзалт”-д Экспортыг дэмжих төслийн баг оролцлоо. Зөвлөлдөх уулзалтын үеэр экспортыг дэмжих төслийн зорилго, үйл ажиллагааны талаар танилцуулга мэдээлэл хийж,  төслийн хүрээнд хөгжүүлж байгаа экспортын шинэ төрлийн санхүүгийн бүтээгдэхүүний ач холбогдол, гадаад худалдаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн мэдлэг, ур чадварыг бэхжүүлэх сургалт, зохих шалгуур хангасан  аж ахуйн нэгжүүдэд олгож байгаа 100 000 ам доллар хүртэлх санхүүгийн дэмжлэгийн талаар аж ахуйн нэгжүүдэд нэгдсэн мэдээлэл өглөө.

"ЭКСПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ 8" сургалт хийв

18.03.26

“Экспортыг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжиж буй санхүүгийн дэмжлэгийн үйл ажиллагааны хамгийн чухал баримт бичгийн нэг болох “Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө”-г боловсруулах аргачлалын сургалтыг 2018 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр үнэ төлбөргүй зохион байгуулж экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой 20 орчим аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл оролцлоо.


ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА