ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХ ШИЙДВЭР ГАРГАЛАА

18.04.27

2018 оны 04 дугаар сарын 26-ны өдөр Үнэлгээний багийн ээлжит хурал болж Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө ирүүлсэн долоон аж ахуйн нэгжийн төлөвлөгөөг хэлэлцэж Сангийн яаманд танилцуулахаар боллоо.

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ МЕНЕЖЕРИЙН 3 САРЫН СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ТӨГСӨГЧДӨД ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАВ

18.04.20

Экспортыг дэмжих төслөөс Зах зээл судлалын хүрээлэнгийн Экспортын Академитай хамтран зохион байгуулсан Гадаад худалдааны менежерийн 3 сарын түргэвчилсэн сургалтыг амжилттай дүүргэсэн төгсөгчдөд гэрчил

САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ХҮРТЭГЧ ААН-ҮҮДИЙГ УРЬЖ ТУРШЛАГА ХУВААЛЦАХ НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

18.04.20

Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явцад авсан сургамж, туршлагаа хуваалцах,  ААН-үүд хамтран ажиллах, төслөөс хүртэж болох бусад дэмжлэгийн талаар мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор  санхүүгийн дэмжлэгийн гэрээ байгуулсан 38 аж ахуйн нэгжийг урьж туршлага хуваалцах нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

"ЭКСПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ 9" сургалт хийв

18.04.19

“Экспортыг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжиж буй санхүүгийн дэмжлэгийн үйл ажиллагааны хамгийн чухал баримт бичгийн нэг болох “Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө”-г боловсруулах аргачлалын сургалтыг 2018 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр үнэ төлбөргүй зохион байгуулж экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой 10 орчим аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл оролцлоо.

ЭКСПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ГАРЫН АВЛАГЫН АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭРХ ХУВИЛБАРЫГ ТӨСЛИЙН ЦАХИМ САЙТАД БАЙРШУУЛАВ

18.04.13

Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд зориулан “Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах гарын авлага”-ын Англи хэл дээрх хувилбарыг бэлтгэн  төслийн цахим сайтад байршуулав.

ДЭЛХИЙН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН ХОЛБООНЫ ОЛОН УЛСЫН СЕРТИФИКАТТАЙ СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

18.04.11

Монголын Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбооны захиалгаар Дэлхийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбооны олон улсын сертификаттай сургалт явагдаж байна. 

САНГИЙН ЯАМНЫ ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ ТАВАН ТӨРЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛНЭ

18.04.05

Сангийн яамны Экспортыг дэмжих төслөөс уул уурхайн бус салбарын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох шаардлага нь юу вэ? Ямар үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж байгаа талаар яриагаа эхлэх үү?

МОНГОЛЫН ХУДАЛДАА АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНХИМЫН ОРХОН АЙМГИЙН САЛБАР ТАНХИМЫН ХҮСЭЛТЭЭР ОРХОН АЙМГИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛАВ.

18.04.03

Экспортыг дэмжих төслийн ажилтнууд 3 дугаар сарын 29-30-ны өдрүүдэд Орхон аймагт ажиллаж Экспортыг дэмжих төслийн зорилго, төслийн дэд бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг танилцуулав. 


ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА