ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ХАСБАНКНЫ ЖИЖИГ, ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИДТЭЙ ХАРИЛЦАГЧ АЖИЛТНУУДАД ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛАВ.

18.03.21

Монгол Улсын арилжааны банкнуудын дундаас жижиг, дунд бизнес эрхлэгчидтэй хамгийн ойр хамтран ажилдаг банкнуудын нэг нь ХасБанк билээ. ХасБанктай хамтран ажиллах хүрээнд тус банкны жижиг дунд бизнес эрхлэгчидтэй харилцдаг банкны мэргэжилтнүүдэд Экспортыг дэмжих төслийн үйл ажиллагаа, төсөлд хамрагдах боломж, үр ашгийн талаар мэдээлэл өгч, танилцуулах сургалт зохион байгуулав.

САНГИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА, ТӨСЛИЙН ЗАХИРАЛ С.НАРАНЦОГТ ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

18.03.02

Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Төслийн захирал С.Наранцогт, Сангийн сайдын зөвлөх К.Дэмбэрэл нар 2018 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдөр Сангийн яамны хэрэгжүүлж байгаа Дэлхийн банкны “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх” болон “Экспортыг дэмжих төсөл”-ийн хэрэгжилт, 2018 оны төлөвлөгөөтэй танилцаж тодорхой үүрэг чиглэл өгөв.

ТӨСЛИЙН БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ШИНЖЭЭЧ Э.ЦОГБАЯР БЛҮҮМБЕРГ ТЕЛЕВИЗЭД ЯРИЛЦЛАГА ӨГЛӨӨ

18.03.02


ЭКСПОРТЫН ШИНЭ ТӨРЛИЙН САНХҮҮГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ЯВЦЫН ТАЛААР ХААДД ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Г.ЭНХТАЙВАН “MONGOLIAN ECONOMY” СЭТГҮҮЛД ЯРИЛЦЛАГА ӨГЛӨӨ.

18.03.02

Экспортыг дэмжих төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг 1 “Экспортын шинэ төрлийн санхүүгийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх” үйл ажиллагааг ХААДД ХК-ийн Экспортын даатгалын газар хэрэгжүүлж байна. Төслийн хэрэгжилтийн явц, экспортын даатгалын өнөөгийн байдлын талаар Mongolian Economy сэтгүүлээс ХААДД ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Г.Энхтайвантай хийсэн ярилцлагын дэлгэрэнгүйг https://mongolianeconomy.mn/г-энхтайван-монгол-улс-экспортын-зээлийн-агентлагтай-болно/ линкээр орж үзнэ үү.

"Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал 7" сургалт хийв

18.02.28

“Экспортыг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжиж буй санхүүгийн дэмжлэгийн үйл ажиллагааны хамгийн чухал баримт бичгийн нэг болох “Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө”-г боловсруулах аргачлалын сургалтыг 2018 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр үнэ төлбөргүй зохион байгуулж экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой 20 гаруй аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл оролцлоо.

АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХ ШИЙДВЭР ГАРГАЛАА

18.02.28

2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр Үнэлгээний багийн ээлжит хурал болж Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө ирүүлсэн таван аж ахуйн нэгжийн төлөвлөгөөг хэлэлцэж Сангийн яаманд танилцуулахаар боллоо. Төслийн Санхүүгийн дэмжлэгийн баг аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийж, сайжруулах арга зүйн зөвлөгөө өгч, шаардлага хангасан  төлөвлөгөөг Үнэлгээний багт танилцуулснаар жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн дэмжлэг олгохоор болов. 

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖЭЭС САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ААН-ҮҮДЭД ЗОРИУЛЖ ЗААВАР ЗӨВЛӨМЖ, СУРГАЛТ ХИЙВ.

18.02.09

Санхүүгийн дэмжлэгийн гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжүүдэд зориулан төслийг хэрэгжүүлэхдээ ойлгомжтой, хялбар, оновчтой, зардал багатай хэрэгжүүлэхэд тусалж Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд (i) Санхүүгийн дэмжлэг олгох гэрээний заалтууд, санхүүгийн дэмжлэг олгогч болон хүртэгчийн эрх, үүрэг, хариуцлага (ii) ААН-ийн дагаж мөрдөх хялбаршуулсан худалдан авалтын гарын авлага, зарчим, дараалал, ашиглаж болох хүснэгтүүд, бодит жишээнүүд,(iii) Санхүүгийн дэмжлэгийн нөхөн олговор авахад бүрдүүлэх гэрээний хэрэгжилт болон санхүүгийн баримтын шаардлага, бүрдэл, хугацаа зэрэг заавар, зөвлөмж, сургалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ний өдөр Төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийн сургалтын танхимд зохион байгуулав.

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ МЕНЕЖЕР БЭЛТГЭХ 320 ЦАГИЙН СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

18.01.30ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА