ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
Санхүүгийн дэмжлэг олгох багийн туслах ажилтаны ажлын зар /2017 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Өдрийн сонинд хэвлэгдсэн зарыг байршуулав/

17.04.24


Монголын Махны холбоо, холбооны гишүүн ААН-үүдэд танилцуулга сургалт хийв

17.04.21

Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх “Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг”-ийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга- сургалтыг мэргэжлийн холбоодод зориулан зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн сургалтад Монголын Ноолуурын холбоо, холбооны гишүүд, аж ахуйн нэгжүүд оролцлоо.

“Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг” танилцуулах сургалт болов

17.04.15

Дэлхийн банкны экспортыг дэмжих Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс “Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг” танилцуулах сургалт 2017 оны 4 сарын 14-ний өдөр 2 удаа зохион байгуулав.

Санхүүгийн дэмжлэг олгох багийн зохицуулагч Олон Улсын зөвлөхийн ажлын зар

17.04.14


"Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах сургалт

17.04.10

Сангийн яам, Дэлхийн банкны "Экспортыг дэмжих төсөл"-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг 2-ын хүрээнд хэрэгжүүлэх "Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах  сургалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Баасан гарагт 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.

ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН НЭЭЛТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛОВ

17.04.03

Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлэх “ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ”-ийн нээлтийн арга хэмжээг Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран 2017 оны 3 дугаар сарын 24-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.


ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА