ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT

Сургалтын төлөвлөгөө

Сургалт судалгааг хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн боловсруулсан хөтөлбөр болон төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна. Энэ хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу сургалт, судалгааны зарыг олон нийтэд ил тод мэдээлж өргөнөөр хамруулна.

Огноо Сэдэв Байршил Төрөл Хавсралт Бүртгэл
17.12.19 - 17.12.19 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал" - 6

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдөр 14:00-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулж байна.

Улаанбаатар-15160, 4-р хороо, Нэгдсэн Үндэстний гудамж, 8/2 байр 205 тоот Ерөнхий мэдлэг олгох сургалт Хөтөлбөр
Сургалт явагдсан
01.01.01 - 01.01.01 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал" - 5

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулж байна.

Улаанбаатар-15160, 4-р хороо, Нэгдсэн Үндэстний гудамж, 8/2 байр 205 тоот Тусгай мэргэшүүлэх сургалт Хөтөлбөр
Бүртгэл дууссан
17.11.17 - 17.11.17 ЭКСПОРТЫН БАРААНЫ ЗАМЫН ЗУРАГЛАЛ

Экспортын барааны эрэлт хэрэгцээ, гадаад зах зээлээ тодорхойлох, экспортын барааны баримт бичиг бүрдүүлэлтэд анхаарах асуудлаар бизнес эрхлэгчдийг мэдлэг, мэдээллээр хангах

МҮХАҮТ-ын Гадаад Худалдааны Академи Ерөнхий мэдлэг олгох сургалт Хөтөлбөр
Сургалт явагдсан
17.10.31 - 17.12.31 Санхүүгийн дэмжлэг олгох зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаа, зардал


Цахим сургалт Санхүүгийн дэмжлэг олгох зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаа, зардал
Сургалт явагдсан
01.01.01 - 01.01.01 Санхүүгийн дэмжлэг хүсэгч ААН-д тавих шалгуур, бүрдүүлэх баримт бичиг


Цахим сургалт Санхүүгийн дэмжлэг хүсэгч ААН-д тавих шалгуур, бүрдүүлэх баримт бичиг
Сургалт явагдсан
17.10.23 - 17.10.23 “ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, ЭКСПОРТЫН БОЛОМЖ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

Чөлөөт бүсийн хууль эрх зүйн орчин, чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулах, хөрөнгө оруулах таатай нөхцөл, төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох шалгуур, экспортын боломжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх

МҮХАҮТ-ЫН 507 ТООТ УУЛЗАЛТЫН ТАНХИМ Ерөнхий мэдлэг олгох сургалт Сургалтын сэдэв
Сургалт явагдсан
17.10.12 - 17.12.31 Хичээл №15 - Худалдааны авлагын даатгалын бүтээгдэхүүний төрлүүд


Цахим сургалт Хичээл №15 - Худалдааны авлагын даатгалын бүтээгдэхүүний төрлүүд
Сургалт явагдсан
17.10.12 - 17.12.31 Хичээл №14 - Экспортын даатгалын тухай ерөнхий ойлголт


Цахим сургалт Хичээл №14 - Экспортын даатгалын тухай ерөнхий ойлголт
Сургалт явагдсан