ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT

Сургалтын төлөвлөгөө

Сургалт судалгааг хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн боловсруулсан хөтөлбөр болон төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна. Энэ хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу сургалт, судалгааны зарыг олон нийтэд ил тод мэдээлж өргөнөөр хамруулна.

Огноо Сэдэв Байршил Төрөл Хавсралт Бүртгэл
18.03.26 - 18.03.26 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 8"

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.

Экспортыг дэмжих төслийн нэгж, Сургалтын танхим Гадаад худалдааны ерөнхий сургалт Бүртгэл дууссан
18.02.28 - 18.02.28 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал -7"

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр 14:00-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.

Экспортыг дэмжих төслийн нэгж, Сургалтын танхим Гадаад худалдааны ерөнхий сургалт Сургалтын хөтөлбөр
Бүртгэл дууссан
18.01.31 - 18.02.02 ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД 4,8 ЦАГИЙН СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад худалдааны мэдлэгийг бэхжүүлэх

Гадаад худалдааны ерөнхий сургалт Сургалтын хөтөлбөр
Сургалт явагдсан
18.01.18 - 18.01.18 ЭКСПОРТЫН СТРАТЕГИ СЭДЭВТ 8 ЦАГИЙН СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Уул уурхайн бус салбарын жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүднд гадаад худалдааны анахн шатны мэдлэг олгох

Гадаад худалдааны ерөнхий сургалт Сургалтын хөтөлбөр
Сургалт явагдсан
18.01.17 - 18.01.17 ЭКСПОРТЫН СТРАТЕГИ СЭДЭВТ 4 ЦАГИЙН СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Уул уурхайн бус салбарын жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүдэд гадаад худалдааны анхан шатны мэдлэг олгох

Гадаад худалдааны ерөнхий сургалт Сургалтын хөтөлбөр
Сургалт явагдсан
18.01.09 - 18.04.09 ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН МЕНЕЖЕР БЭЛТГЭХ 96 ЦАГИЙН СУРГАЛТ

Уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болохыг зорьж буй жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүдэд гадаад худалдааны анхан шатны мэдлэг олгох, чадавх бэхжүүлэх, экспорт, импортын менежер бэлтгэх

Хан-Уул дүүрэг, Махатма Гандийн гудамж -39, Корпорейт Хотел энд Конвеншэйн Центр, 6 давхарт Гадаад худалдааны ерөнхий сургалт Сургалтын хөтөлбөр
Бүртгэл дууссан
17.12.20 - 17.12.20 ЭКСПОРТЫН СТРАТЕГИ СЭДЭВТ 8 ЦАГИЙН СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Уул уурхайн бус салбарын жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүднд гадаад худалдааны анахн шатны мэдлэг олгох

Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний гудамж 8/2, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн байр Гадаад худалдааны ерөнхий сургалт Сургалтын хөтөлбөр
Сургалт явагдсан
17.12.21 - 17.12.21 "ЭКСПОРТЫН ЧАДАМЖ" СЭДЭВТ ГАДААД ХУДАЛДААНЫ 4 ЦАГИЙН СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Уул уурхайн бус салбарын жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүдэд гадаад худалдааны анхан шатны мэдлэг олгох

Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний гудамж 8/2, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн байр Гадаад худалдааны ерөнхий сургалт Сургалтын хөтөлбөр
Сургалт явагдсан