ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT

Цахим сургалт

Зохион байгуулагдсан, сургалт, судалгааны гарын авлага, тараах материалыг төслийн цахим хуудаст байршуулж түгээх боломжийг бүрдүүлнэ.

Огноо Сэдэв Хавсралт материал
18.10.16 - 18.10.16 СЭДЭВ №2 - АВТО ЗАМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ


СЭДЭВ №2 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №2 - ПРЕЗЕНТАЦИ
18.10.15 - 18.10.15 СЭДЭВ №1 - ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ


СЭДЭВ №1 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №1 - ПРЕЗЕНТАЦИ
17.11.13 - 17.12.31 ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ВИДЕО


17.10.12 - 17.12.31 Хичээл №15 - Худалдааны авлагын даатгалын бүтээгдэхүүний төрлүүд


Хичээл №15 - Худалдааны авлагын даатгалын бүтээгдэхүүний төрлүүд
17.10.12 - 17.12.31 Хичээл №14 - Экспортын даатгалын тухай ерөнхий ойлголт


Хичээл №14 - Экспортын даатгалын тухай ерөнхий ойлголт
17.08.28 - 17.12.31 Хичээл №11 Зураасан код


Хичээл №11 Зураасан код
17.07.04 - 17.12.31 Хичээл №10 НӨАТ-ын тухай хууль


Хичээл №10 НӨАТ-ын тухай хууль
17.07.04 - 17.12.31 Хичээл №9 ААНОАТ-ын тухай хууль


Хичээл №9 ААНОАТ-ын тухай хууль